usluge                    J.R.M.d.o.o. © 2010

BPR/BPM - Business process reengineering/monitoring

Modeliranje i optimiziranje poslovnih procesa organizacije.


Višegodišnje iskustvo na BPR projektima i radom sa svjetski

najpriznatijim alatom za modeliranje i optimiziranje poslovnih procesa.


Rad sa Aris Toolset/Business Architect alatom.

Rad sa open source BPR/BPM alatima,...

ISO 9001 - Sustavi upravljanja kvalitetom

Savjetovanje o zahtjevima norme, educiranje managementa,
internih auditora, prijedlozi i pomoć pri izradi potrebne dokumentacije.

IT portal kao informatičko rješenje za upravljanje i svakodnevno      korištenje dokumentacije.

BPR alati za opis/optimiziranje/automatiziranje poslovnih procesa, potrebnih procedura u skladu za zahtjevima norme.

 ISO 14001 - Sustavi upravljanja okolišem

Savjetovanje o zahtjevima norme, educiranje managementa, internih
auditora, prijedlozi i pomoć pri izradi potrebne dokumentacije.

IT portal kao informatičko rješenje za upravljanje i svakodnevno
korištenje dokumentacije.

Integriranje za eventualnim postojećim sustavima.

BPR alati za opis/optimiziranje/automatiziranje poslovnih procesa, potrebnih procedura u skladu za zahtjevima norme.
ISO 27001 -  Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću

Savjetovanje o zahtjevima norme, educiranje managementa, internih auditora, prijedlozi i pomoć pri izradi potrebne dokumentacije.

IT portal kao informatičko rješenje za upravljanje i svakodnevno korištenje dokumentacije.

BPR alati za opis/optimiziranje/automatiziranje poslovnih procesa, potrebnih procedura u skladu za zahtjevima norme.

  ISO 22000 - Upravljanje sustava zdrastvene ispravnosti i sigurnošću hrane

Savjetovanje o zahtjevima norme, educiranje managementa, definiranje i osiguravanje zdrastvene ispravnosti i sigurnosti hrane.

IT portal kao informatičko rješenje za upravljanje i svakodnevno korištenje dokumentacije.

BPR alati za opis/optimiziranje/automatiziranje poslovnih procesa, potrebnih procedura u skladu za zahtjevima norme.

 

  CAF - sustav razvoja kvalitete upravljanja u javnoj upravi
(Common Acces Framework)

Educiranje managementa, pomoć pri provođenju samoprocjenjivanja.

IT portal kao informatičko rješenje za upravljanje i svakodnevno korištenje sustava.

Framework pripremljen za rad sa Aris Toolset/Business Architect.


 

CMMS - Computerized Maintenance Management System
Sustavi održavanja opreme i zgrada.

Prodaja, implementacija i održavanje.

Aris Toolset/Business Architect modeli održavanja, implementacija
informatičkog sustava za održavanje opreme i zgrada.

  ERP - Enterprise resource planning
(primarno Infor – Aurora System 21)

Prodaja, implementacija i održavanje
Višegodišnje iskustvo i cijeli niz projekata u Hrvatskoj i izvan Hrvatske u
iimplementaciji ERP sustava.