Business process reengineering. Modeliranje, optimiziranje, automatiziranje, integracija poslovnih procesa. Kvaliteta poslovanja. Business process reengineering.BPR/BPM.